Welkom bij "de Kroonduif racingpigeons"!

Welkom op onze website

Welkom op onze website

Best friends,

 

In this newsletter I want to give a brief summary of our company.

Ø         What is happened last year

Ø         What are the plans for 2017

 

In 2016 the focus was clearly aimed at expanding and presenting the lofts.

Further buying pigeons from the best couples in the Netherlands and Belgium. It takes a lot of breeding and genetic knowledge, to pierce the commercialism and just go for dominant sires from a super line.

Expanding our network.

 

Of course there was a lot more action, but this was to be the main line and so is put forward in silence a big step.

 

The breeding loft now consists of four main lines, with a minimum;

Ø        Gerard Koopman; 30 grandchildren of the Kleine Dirk, Golden Lady, Aladin, Harry and Kannibaal

Ø         Leo Heremans; 20 Grandchildren Olympiad, the Jan and the Euro

Ø         Gaby Vandenabeele; 30 grandchildren Bliksem and Wittenbuik

Ø         The top of Netherlands / Belgium; 20 children Npo double winners on the middle distance

 

Our pigeons all strong family of super racers and producers!!

 

In addition, there come out with the best of Peter van de Merwe (the new super lines!). With his pigeons were already put down super results through the Kroonduif with 1st, 2nd and 3rd prizes between 5,000 to 12,000 birds.

A son of Arie x Jaqueline; Arie flew Npo Sens 1 price of 14.753 birds. He is coming from Mister Ablis which flew 1 price NPO Ablis 18 911 birds. Jaqueline flew 1st NPO Sens of 29 164 birds and 5 NPO Chateauroux against 11,572 pigeons. Both have also been very good breeders, but now sold through Pipa.

Peter van de Merwe is also one of the very few who managed to set its sales with the remaining youngsters super results. That indicates pigeons with a very strong siring (where you still find that ??). Plays a major role in his results the "Replay". This top cock is a 100% Koopman of Marcel Sangers and goes on both sides back to the basic hen Golden Lady. At this moment there is an auction on Pipa and the quality that is offered there, is matchless !! The blood of Replay is present with our loft and is again coupled to topzoon Wondere Dirk x daughter Aladin. His full brother gave us all the fastest of 22,000 pigeons and the 17th Nat. Argenton of 27,000 pigeons in Belgium.

 

The line Kleine Dirk doing great. Of the more than 12 listings Teletext and 1st NPO winners bred by the Kroonduif is indebted to his offspring. There are many super pigeons (has been), but very high above there is  the sparkling star of the Kleine Dirk. If you study his racing and breeding quality, there's never been a better pigeon in the Netherlands, in my opinion!! In this super line, I hope to come back in the future.

 

Toward 2017, we can already tell that a new website will be launched. This is designed by the office of André van Boxtel and the first insight into the design is very promising! This will show any further information. We can also hope to keep you informed on the performance of pigeons from our breeding loft and developments within our company!

Welkom op onze website

                    

Beste vrienden,

In deze nieuwsbrief wil ik een beknopte samenvatting geven over ons kweekhok.

Ø        Wat is er afgelopen jaar gebeurd

Ø        Wat zijn de plannen voor 2017

In 2016 was de focus heel duidelijk gericht op uitbouwen en inrichten van de hokken.

De verdere aanschaf van duiven uit de beste koppels van Nederland en Belgie. Het vergt heel veel kweekkennis, om door de commercie heen te prikken en alleen te gaan voor kinderen van dominante verervers uit een superlijn.

Het uitbreiden van ons netwerk.

Natuurlijk is er veel meer actie geweest, maar dit was toch wel de hoofdlijn en zo is er in alle stilte en grote stap vooruit gezet.

Het kweekhok bestaat nu uit 4 hoofdlijnen en wel minimaal;

Ø       Gerard Koopman;                   30 kleinkinderen van de Kleine Dirk, Golden                                                      Lady, Aladin, Harry en Kannibaal

Ø       Leo Heremans;                      20 Kleinkinderen van Olympiade, de Jan en de Euro

Ø         Gaby Vandenabeele;              30 kleinkinderen van de Bliksem en de Wittenbuik

Ø       De top van Nederland/Belgie; 20 kinderen van (dubbele) Npo winnaars op de                                                 dagfond

Al deze duiven zijn zeer sterk verwant aan super vliegers en dominante kweeklijnen!!

Daarnaast is er uit het beste van Peter van de Merwe bij gekomen (de nieuwe superlijn!). Met zijn duiven werden via de Kroonduif, ook al superresultaten neergezet met 1e, 2e en 3e prijzen tussen de 5.000 tot 12.000 duiven.

Een zoon van “Arie x Jaqueline”. Arie vloog 1 Npo Sens van 14.753 duiven en komt uit Mister Ablis welke vloog 1 Npo Ablis 18.911. Jaqueline vloog 1e Npo Sens van 29.164 duiven en 5 Npo Chateauroux tegen 11.572 duiven. Beiden zijn ook zeer goede kwekers gebleken, maar inmiddels via Pipa verkocht.

Peter van de Merwe is ook 1 van de zeer weinigen die na hun verkoop met de overgebleven jongen superresultaten neer wist te zetten. Dat wijst op duiven met een zeer sterke erfkracht (waar vind je dat nog??). Een hoofdrol speelt bij hem de “Replay”. Deze topdoffer is een 100% Gerard Koopman via Marcel Sangers en gaat aan beide kanten terug op de basisduivin Golden Lady. Op dit moment loopt er een veiling op Pipa en de kwaliteit die daar aangeboden wordt is weergaloos!! Ook het bloed van Replay is bij ons aanwezig en wordt weer gekoppeld aan topzoon Wondere Dirk x dochter Aladin. Zijn volle broer gaf via ons al de snelste van 22.000 en de 17 Nat. Argenton van 27.000 in Belgie.

Ook de lijn Kleine Dirk doet het super. Van de meer dan 12 Teletekstvermeldingen en 1e Npo winnaars gekweekt via de Kroonduif, is veel aan zijn nakweek te danken. Er zijn veel super duiven (geweest), maar daar heel hoog boven, fonkelt de ster van de “Kleine Dirk”. Als je zijn vlieg en kweekkwaliteit bestudeert, dan is er in mijn optiek nooit een betere duif in Nederland geweest!! Op deze superlijn hoop ik in de toekomst terug te komen.

Naar 2017 gericht, kunnen we al vertellen dat er een nieuwe website zal worden gelanceerd. Deze wordt ontworpen door het bureau van André van Boxtel en de eerste inzage in het ontwerp is zeer veelbelovend! Hierop zal alle verdere informatie te zien zijn. We hopen u tevens op de hoogte houden van de prestaties van duiven van ons kweekhok en de ontwikkelingen rond “de Kroonduif”.

                                                                                                                                             

 

05-1186360 = 1e Npo Blois 6637 duiven afdeling 6 in 2007. Hij is vader en grootvader van 1 e prijswinnaars, waaronder de 1 e Duffel 13.965 duiven afdeling 6. Hij is een kleinzoon van de Wittenbuik en ook van zijn halfbroer de Turbo!

Eigenaar Cees van Lammeren.


De Kroonduif

In 2009 zijn we gestart met de opbouw van een kweekhok voor de Dagfond .

Vele hokbezoeken werden afgelegd met maar een vraag: ‘wat zijn de beste kwekers’? Bij diverse liefhebbers mochten we zelf de koppels samenstellen volgens het vaste recept. Zoveel mogelijk ingeteeld naar een Nationale topper en/of zoveel mogelijk topduiven in de stamboom. En alles uit een super presterende familie! We hebben duiven aangekocht volgens een vaste doelstelling namelijk alleen uit de beste kweekduiven van een topliefhebber. Dichtbij in de familie moet er fenomenaal zijn gepresteerd op vlieg of kweekgebied. We kunnen vaststellen dat dit prima is gelukt en een groot aantal volbloeds het kweekhok bevolken. In 2014 gaan we zelf met jonge duiven herstarten. Kroonduiven hebben tot heden bij diverse liefhebbers prachtige prestaties neergezet. Meer dan 10 1e prijzen tegen 1000 den duiven en grote concurentie en ook een 6 tal Teletekstuitslagen.

De hoofdlijn daarbij zijn de Vandenabeele duiven (lijn Wittenbuik , Turbo, Bliksem en Late Kleinen) en de Koopman/van Dijck duiven.

Hierbij ligt de nadruk volledig op de Kleine Dirk . Veel (ook ingeteelde) kleinkinderen bevolken het kweekhok. Maar ook kleinkinderen van Golden Lady, Kannibaal, Dirky. Deze duiven komen vnl. van Anton Ruitenberg, Jan Duin, Cees van Lammeren  Pieter Veenstra en Mario Doornenbal. Deze duiven werden aangevuld met de fenomenale Leo Heremansduiven uit ,alweer, de succeslijn van topliefhebbers. In dit geval grotendeels de gebr. van Toor. Dit zijn veelal ingeteelde kleinkinderen van de Olympiade en deEuro en broers/zussen van 1 e prijswinnaars in groot verband en op Npo afdelingsvluchten. Op dit moment bevolken dus 3 hoofdlijnen het kweekhok. Regelmatig wordt er aan samenkweek met absolute topduiven gedaan, zoals met de Blois van Cees van Lammeren. Een zuivere vandenAbeele (kleinkind Wittenbuik/Turbo) van Cees van Lammeren die in 2007 de 1 e Npo Blois afdeling 6 vloog van 6637 duiven. Hij is inmiddels vader/grootvader van 1 e prijsvliegers waaronder de 1 e Duffel tegen 13967 duiven in 2010!!

Ook met een schitterende van de Flaesdoffer, die 1 e Npo Bourges vloog van 8700 duiven en 1 e  Niergnies van 3300 duiven naast diverse andere kopnoteringen (Hans van Vliet). 

 

Onze kracht ligt, in het zich focussen op een aantal superverervers, waar vele liefhebbers enorm mee zijn geslaagd. Vervolgens hebben we uit heel Nederland en Belgie uit de toplijnen van liefhebbers enkele duiven aangeschaft die zonder uitzondering in onze kweekpuzzel pasten. (Kleine Dirk, Wittenbuik, Olympiade etc.) Door de opbouw van het kweekhok als een puzzel te benaderen, krijg je veel meer mogelijkheden om prachtige koppelingen samen te stellen en een verwante stam op te bouwen! Op de stamkaarten kunt u dit bestuderen. Daarnaast willen we bij de tijd blijven door alle info over erfelijkheid te bestuderen en daarover met topliefhebbers in discussie te gaan, Ook in andere takken van dierkweek! De opgedane kennis willen we delen op de site.  

 

Op de stambomen zullen de gegevens zo up to date mogelijk worden aangegeven. 

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

jan boverhof | Antwoord 23.09.2016 10.27

mooi en leuk zo,n achter grond hoe en wat tot ziens

Egbertadriaan | Antwoord 12.01.2015 18.21

Sta met mijn mond open,wat een bezieling en kennis kom ik tegen.ben diep onder de indruk van het gehele plan en de bereidheid om te delen.dit is toch wel van een andere demensie als mijn probeersel om van het balcon te kunnen spelen.Heel veel succes toege

Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

17.12 | 20:42

Man met toekomstvisie waar iedereen baat bij kan hebben. Succes!

...
23.09 | 10:27

mooi en leuk zo,n achter grond hoe en wat tot ziens

...
08.04 | 23:19

Heel leerzaam bedankt voor de informatie.
Ga er mijn best mee doen,hoewel je wel eens moedeloos wordt van de roofvogel problematiek.
Mvg, Pieter Versteeg

...
12.01 | 18:21

Sta met mijn mond open,wat een bezieling en kennis kom ik tegen.ben diep onder de indruk van het gehele plan en de bereidheid om te delen.dit is toch wel van een andere demensie als mijn probeersel om van het balcon te kunnen spelen.Heel veel succes toege

...
Je vindt deze pagina leuk